BoldNorth

Slutprojekt i HTML och CSS kursen på Nackademin. Projektet var en grupp uppgift där vi skulle samarbeta i git för att versionshantera vår kod.
Projektet byggdes i flera faser, först logotyp och namn, sedan mockups och skisser, för att sedan kodas.

Tekniker: HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery)